Μετατροπέας Τάσης Inverter (4)

Μπαταριοθήκες (5)

Αλκαλικές Μπαταρίες (5)

Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες (11)

Μπαταρίες Λιθίου (7)

Μπαταρίες Μολύβδου (7)

Μπαταρίες Silver Oxide - Βαρηκοΐας (5)

Τροφοδοτικά (14)

Φορτιστές (18)