Μπαταριοθήκες (5)

Αλκαλικές Μπαταρίες (1)

Μπαταρίες Λιθίου (4)

Μπαταρίες Μολύβδου (8)

Μπαταρίες Silver Oxide - Βαρηκοΐας (1)

Τροφοδοτικά (9)

Φορτιστές (17)